ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВСУ ТА ВИСНОВКИ ВС

В ipLex представлено упорядкований підбір постанов Верховного суду України, в яких містяться правові позиції щодо вирішення неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права у подібних правовідносинах та висновки Верховного Суду щодо правильного застосування норми права у подібних правовідносинах. Розміщено також зразкові справи прийняті в порядку адміністративного судочинства.

Документи структуровано за статтями кодексів та законів.

Наводиться відокремлений текст позиції, висновку або авторський коментар із посиланням на судове рішення.

У судовому процесі врахування правових висновків Верховного Суду - обов’язкове

Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Крім того, висновки суду касаційної інстанції, в зв’язку з якими скасовано судові рішення, є обов’язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

Підстава:
Частина 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Частина 5 ст.411 ЦПК України, ч.5 ст. 353 КАС України, ч.5 ст.310 ГПК України, ст.434-1 КПК України.

Зразкові справи – введення прецеденту в адміністративному судочинстві

Зразкові адміністративні справи прийняті до провадження Верховним Судом, як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення з типових адміністративних справах. У разі ухвалення рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Підстава:
ст.ст. 290,291 КАС України

Кваліфікаційне оцінювання суддів включає перевірку знань правових позицій Верховного Суду (Верховного Суду України)

Під час проведення кваліфікаційного оцінювання, яке здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України, судді (кандидати на посаду судді) повинні вміти аналізувати і застосовувати правові позиції судів вищих інстанцій, зокрема, правові позиції Верховного Суду (Верховного Суду України).

Підстава:
Ст.78,79, Розділ V Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
«Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення» від 03.11.2016 № 143/зп-16
«Порядок проведення іспиту та методика встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання» від 04.11.2016 № 144/зп-16

Органи влади зобов’язані виконувати висновки Верховного Суду при застосуванні НПА

Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Підстава:
Частина п’ята статті 13 Закону України Про судоустрій і статус суддів