ВСІ РІШЕННЯ ЄСПЛ
(сервіс входить до складу ipLex.Преміум)

Європейський Суд з прав людини (ЄСПЛ) — міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Предметом скарги до ЄСПЛ можуть бути тільки права і свободи, які гарантуються Конвенцією та протоколами до неї.

До складу Суду входять 47 суддів, по одному від кожної держави. Робочі мови - англійська та французька.

Рішення ЄСПЛ є джерелом права в Україні

Судова практика ЄСПЛ є дуже важливим джерелом для національного правосуддя.

Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.

Це регламентовано відповідними законодавчими нормами: стаття 9 Конституції України; Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод"; Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".

База рішень ЄСПЛ в ipLex

В ipLex створено спеціальну базу даних рішень ЄСПЛ, яка містить:
• оригінали рішень ЄСПЛ англійською або французькою мовою (близько 90 тисяч документів);
• комп`ютерні (механічні) переклади українською, які дозволяють швидко ознайомитися з документом;
• офіційні переклади українською (за наявності);
• реквізити документів.

Пошук документів здійснюється за статтею Конвенції, номером заяви, державою-відповідачем та ін. Наявність перекладу дозволяє шукати також за словами у тексті документів.

Сервіс "Зв'язки" допомагає знайти судову практику України із застосування певних статей Конвенції або посилання на рішення ЄСПЛ.