ipLex - Блоги

Використання правових позицій ВСУ в юридичній практиці

Використання правових позицій ВСУ в юридичній практиці

Досить часто в юридичній практиці виникають ситуації, коли фахівцю у галузі права для того щоб зрозуміти до яких правовідносин використовувати ту чи іншу норму та як правильно її застосувати, доводиться користуватися додатковими матеріалами, такими як коментарі, спеціальна література, наукові статті, судові рішення та ін. Всі ці матеріали в переважній більшості, крім судових рішень носять суб’єктивний погляд автора на проблему, крім того українське законодавство настільки швидко змінюється, що недавно опублікована стаття чи коментар втрачає свою актуальність. Звісно, чим більше інформації ми отримаємо з питання, яке нас цікавить, тим обґрунтованою буде наша відповідь клієнту або краща підготовка до подання позову і захисту своєї позиції в суді. Проте, на мій погляд, для практикуючого юриста особливо цінними є висновки Верховного Суду України щодо застосування норм права (правові позиції).

Висновки ВСУ щодо застосування норм права є обов’язковими для державних органів та враховуються іншими судами

Відповідно до частини 5 та 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус судді» від 02.06.2016 р. встановлено, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права та враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної Верховним Судом, тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів».

Однак для нас головне інше, висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Отже, на Верховний Суд України покладено функцію забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій.

«Висновок ВСУ» та «правова позиція» не тотожні, але важливі

На превеликий жаль у вищезазначеному Законі законодавець не дав визначення понять «висновок» та «правова позиція». На думку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України ці поняття не є тотожними, адже правові позиції, які викладаються в мотивувальній частині постанови Верховного Суду, є обґрунтуванням певного положення, в той час як висновок – коротким формулюванням цього обґрунтування. Вивчення правової позиції ВСУ необхідно для правильного правозастосування норми в різних правовідносинах.

В правовій позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України встановлено, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована. Тобто юристу перед тим, як розпочинати судовий спір необхідно вивчити насамперед правову позицію Верховного Суду України стосовно правозастосування норми в певних правовідносинах, адже для судді такий висновок буде обов’язковий при виборі норми, що підлягає застосуванню при вирішенні конкретної справи, хоч він і може відступити від неї, однак повинен викласти свої аргументи при винесенні рішення.

В «нових» процесуальних кодексах збережено обов’язковість висновків Верховного Суду для інших судів

До речі, обов’язковість висновків Верховного Суду для інших судів зберігається і в процесуальних кодексах недавно прийнятих Верховною Радою України (законопроет №6232 "про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів") . Наприклад, в частині 5 ст.311. «нового» Цивільного процесуального кодексу України зазначено: «Висновки суду касаційної інстанції, у зв'язку з якими скасовано судові рішення, є обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи».

Отже, знати та вміти використовувати висновки Верховного Суду України щодо застосування норм права (правові позиції) у своїй практиці надзвичайно важливо. Велика їх кількість, можливо б дещо і ускладнила процес їх вивчення, однак в правовій базі iplex.Профі.XL здійснено упорядкований підбір постанов Верховного суду України, в яких міститься практика застосування норм права та правові позиції щодо вирішення неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права у подібних правовідносинах. За допомогою сервісу Правові позиції ВСУ представлено постатейні коментарі до кодексів, законів, підзаконних і міжнародних актів на основі правових позицій ВСУ. Можна знайти правову позицію ВСУ до конкретної норми права. Коротка суть позиції винесена у заголовок і «прив’язана» до статті.

Замовити тест-драйв ipLex.Профі.XL Ви можете за тел.: (066) 986-17-72 або e-mail: iplexlawyer@gmail.com.