Шукати пов`язані рішення у справі № 600/208/21-а

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  600/208/21-а

Головуючий суддя 1-ої інстанції - Маренич І.В.   

Суддя-доповідач -  Полотнянко Ю.П.   

28 липня 2021 року                                                                                          м. Вінниця

Сьомий апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого судді:  Полотнянка Ю.П.

суддів:  Драчук Т. О.  Ватаманюка Р.В.,

розглянувши  в порядку письмового провадження апеляційну скаргу Державної податкової служби України на рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 12 квітня 2021 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Лоріпласт" до Державної податкової служби України про визнання протиправною бездіяльності,

В С Т А Н О В И В :

в січні 2021 року ТОВ "Лоріпласт" звернулось до суду з позовом до Державної податкової служби України, в якому просило:

- визнати протиправною бездіяльність Державної податкової служби України (далі - відповідач), що полягає у неврахуванні 861081,00 грн. під час обрахунку реєстраційної суми товариства з обмеженою відповідальністю "Лоріпласт" та не збільшенні у системі електронного адміністрування податку на додану вартість значення суми податку на додану вартість, на яку товариство з обмеженою відповідальністю "Лоріпласт" має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на величину суми 861081,00 грн;

- зобов`язати Державну податкову службу України збільшити у системі електронного адміністрування податку на додану вартість значення суми податку на додану вартість, на яку товариство з обмеженою відповідальністю "Лоріпласт" має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на величину суми 861081,00 грн.

Рішенням Чернівецького окружного адміністративного від 12.04.2021 позов задоволено повністю.

Не погоджуючись з вказаним рішенням відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати вказане рішення та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позову.

ДПС вважає дане рішення прийнятим на підставі не повністю досліджених доказів та не погоджується з рішенням суду першої інстанції в часині задоволених позовних вимог, оскільки рішення прийнято з порушенням норм матеріального права - вимоги Податкового кодексу України, та процесуальног оправа, а саме ст.242 КАС України.

Сторони в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

26.07.2021 позивачем надано до суду клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку із перебуванням представника позивача (директора) Прозоровського Михайла Олександровича у відпустці. Колегія суддів, розглянувши вказане клопотання вирішила в його задоволенні відмовити та визнати причини неявки позивача в судове засідання не поважними, так як позивач не був позбавлений направити в судове засідання представника Зайцеву О.О., яка представляла інтереси позивача в суді першої інстанції.

Відповідно до ч.2 ст. 313 КАС України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Оскільки сторони в судове засідання не з`явились, суд апеляційної інстанції розглянув справу відповідно до приписів статті 311 КАС України в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, колегія суддів апеляційної інстанції, дійшла висновку, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, виходячи з наступного.

Як встановлено судом першої інстанції, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань товариство з обмеженою відповідальністю "Лорікап" зареєстроване 03.08.2015 р. 23.08.2019 р. прийнято рішення про припинення юридичної особи, за рішенням засновників у зв`язку з реорганізацією. Згідно даних про юридичні особи - правонаступники вказано товариство з обмеженою відповідальністю "Лоріпласт" Код ЄДРПОУ 37835997, вул. Руська, 248, м. Чернівці, 58000. Вказане підтверджується рішенням учасника №1/2018 від 06.11.2018 р. (а.с. 64-67).

03.07.2019 р. за результатами документальної позапланової виїзної перевірки товариство з обмеженою відповідальністю "Лорікап", законодавства за період з 01.01.2016 р. по 16.06.2019 р., валютного - за період з 01.01.2016 р. по 16.06.2019 р., єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2016 р. по 16.06.2019 р. Висновком встановлено наступне : перевіркою пунктів 1 - 3, 6 -25 плану перевірки порушень не встановлено. Перевіркою ТОВ "Лорікап" встановлено порушення п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, пп.257 п.1 ст.14 ПК України від 02.12.2010 р. №2755-VI в результаті чого завищено від`ємне значення об`єкта оподаткування в сумі 9623,00 грн, у тому числі за 2019 р. в сумі 9623,00 грн. Згідно балансу про приєднання ТОВ "Лорікап" станом на 13.06.2019 р. баланс вказаного підприємства складає 861000,00 грн (а.с 37-63).

У зв`язку з реорганізацією вказаного підприємства, позивачем до податкового органу, у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній (звітний) період реєстрації платником податку, подано заяву про використання під час обрахунку вказаної реєстраційної суми як правонаступника відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 Податкового кодексу України. Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування у системі електронного адміністрування податку на додану вартість значення суми податку на додану вартість, на яку ТОВ "Лоріпласт" має право, містяться в матеріалах справи та не заперечується відповідачем (а.с. 17-18).

Проте, не зважаючи на подану ТОВ "Лоріпласт" заяву платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано, що детально описано вище, а також той факт, що реорганізоване підприємство були припинено, реєстраційна сума реорганізованого підприємства, правонаступником якого є ТОВ "Лоріпласт", станом на дату подачі цієї позовної заяви не враховано в реєстраційній сумі ТОВ "Лоріпласт" в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

В матеріалах справи міститься відповідь на заяву позивача від 19.08.2020 р., яким ДПС України повідомило, що відповідач з метою врегулювання питання щодо збільшення реєстраційної суми правонаступника на підставі показників формули (Енакл) платника, що реорганізується, ДПС проводяться роботи з доопрацювання системи електронного адміністрування ПДВ у частині обрахунку суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, з метою реалізації вимог пункту 200-1.3 ст. 200-1 Кодексу. Після доопрацювання зазначеного механізму відповідна інформація буде опублікована на офіційному веб-порталі ДПС (а.с. 17-18).

Позивач вважає протиправною бездіяльність відповідача, яка полягає у не вчиненні жодних дій щодо збільшення показника (ЕНакл) в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та порушує його права, що і стало підставою для звернення з даним позовом до суду.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що згідно положень податкового законодавства система електронного адміністрування податку на додану вартість організована на централізованому рівні Державної податкової служби України, а відтак на цьому ж рівні відбувається і усі дії пов`язані з перенесенням, відображенням (збільшенням) та автоматичним обчисленням реєстраційної суми щоразу при зміні значення будь-якого з показників формули, тобто на Державну податкову службу України покладається обов`язок щодо забезпечення збільшення у системі електронного адміністрування податку на додану вартість суми, на яку платник податків має право реєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на реєстраційну суму.

Судом встановлено, що ТОВ "Лоріпласт", яке є правонаступником ТОВ "Лорікап", подано заяву про використання під час обрахунку реєстраційної суми 861081,00 грн (а.с.34-35).

У Таблиці 5 до декларації ТОВ "Лоріпласт" задекларована реєстраційна сума ЕНакл у розмірі 861081,00 грн.

Отже, судом встановлено та підтверджено матеріалами справи щодо наявності права у позивача на використання показника ЕНакл у сумі 861081,00 грн.

Однак докази на підтвердження вчинення відповідних дій, відповідачем суду не надано.

Колегія суддів погоджується з вказаним висновком суду першої інстанції, враховуючи наступне.

Так, положеннями ст. 200 Податкового кодексу України встановлюється єдиний порядок сплати узгоджених сум з податку на додану вартість.

Відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 Податкового кодексу України, п. 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569, врегульовано порядок переходу реєстраційного ліміту ПДВ від реорганізованого підприємства до його правонаступника, а саме: платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (?Накл), обчислену за такою формулою:

ЕНакл = ЕНаклОтр + ЕМитн + ЕПопРах + ЕОвердрафт - ЕНаклВид - ЕВідшкод - ЕПеревищ;

де:

ЕНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

ЕМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України, крім сум податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв`язку, експрес-перевізником;

ЕПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунків у системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 200 1.2 цієї статті.

ЕОвердрафт - сума середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені (розстрочені, відстрочені), а також задекларовані платником податку-сільськогосподарським підприємством, що до 1 січня 2017 р. застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу.

ЕНаклВид - загальна сума податку за складеними платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

ЕВідшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань та результатів перевірок, що проводяться відповідно до цього Кодексу;

ЕПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов`язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Сума ЕНакл платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обрахунку суми ?Накл правонаступника такого платника податку.

Згідно з приписами пункту 14 Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21, за наявності у платника податку, який реорганізується, суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (?Накл), такий платник податку має право подати заяву про використання такої суми під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (?Накл), правонаступника (таблиця 5 додатка 4). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку. У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (?Накл), правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про використання суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (ЕНакл), реорганізованого платника податку (таблиця 6 додатка 4) під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу (ЕНакл), такого правонаступника.

Судовим розглядом встановлено, що ТОВ "Лорікап" подало до Чернівецької ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області податкову декларацію з податку на додану вартість за серпень 2019 року з додатками №2 та №4 до неї. (реєстраційний №88789 від 20.09.2019).

У таблиці 5 додатку №4 до податкової декларації з ПДВ за серпень 2019 ТОВ "Лорікап" вказано ЕНакл, що підлягає включенню до обрахунку суми ЕНакл правонаступника згідно з часткою, зазначеною в передавальному акті розподільчого балансу, у розмірі 861 081 грн. правонаступником зазначено ТОВ "Лоріпласт", дата передавального акту/розподільчого балансу – 13.06.2019.

ТОВ "Лоріпласт" подало до контролюючого органу податкову декларацію з податку на додану вартість за серпень 2019 року з додатками №2 та №4 до неї (реєстраційний №9216407832 від 20.09.2019).

В таблиці 6 додатку №4 до зазначеної декларації відображена сума ЕНакл сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи по платнику податку, якого реорганізовано (ТОВ "Лорікап", та зазначено підтвердження документальною перевіркою контролюючого органу від 03.07.2019 акт №2299/24-13-14-10/39926504 реєстраційної суми у розмірі 861 081 грн.

Таким чином, від ТОВ "Лоріпласт" до контролюючого органу надійшла податкова декларація з ПДВ за серпень 2019 року та в Додатку №4 до податкової декларації з ПДВ в таблиці 6 зазначено платника податку якого реорганізовано – ТОВ "Лорікап".

Відтак, з приведених додатків вбачається обставини з приводу того позивач визначив напрямок спрямування підтвердженої документальною перевіркою контролюючого органу реєстраційної суми (ЕНакл) платників податків, яких припинено у зв`язку з реорганізацією на збільшення реєстраційної суми, позивача як правонаступника  відповідно до  пункту 200.1.3 ст.200-1 ПК.

Отже, судом встановлено та підтверджено матеріалами справи щодо наявності права у позивача на використання показника ЕНакл у сумі 861081,00 грн.

Проте, не зважаючи на викладені обставини, а також той факт, що ТОВ "Лорікап" припинене в установленому законом порядку, реєстраційну суму (ЕНакл) реорганізованого підприємства, правонаступником якого є позивач, контролюючим органом неправомірно в системі електронного адміністрування ПДВ за ТОВ "Лоріпласт" не відображено.

Докази на підтвердження вчинення відповідних дій, відповідачем суду не надано.

Відповідно до статті 200-1.1 Податкового кодексу України визначено, що система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку:

суми податку, що містяться у складених та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних; суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України;

суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

інші показники, які згідно з вимогами пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" цього Кодексу враховуються під час обрахунку суми податку, обчисленої за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 13 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569, встановлено, що ДПС автоматично обчислює суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі.

Таким чином, система електронного адміністрування податку на додану вартість організована на централізованому рівні, а саме - на рівні Держаної податкової служби України, а відтак на цьому ж рівні відбуваються усі дії, пов`язані з перенесенням, відображенням (збільшенням) та автоматичним обчисленням реєстраційної суми щоразу при зміні значення будь-якого з показників формули зафіксованої пунктом 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України та пунктом 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569. Тобто, на Державну податкову службу України покладається обов`язок щодо забезпечення збільшення у системі електронного адміністрування податку на додану вартість суми, на яку платник податків має право реєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідач у відповіді від 09.09.2020 №27497/6199-00-04-01-04-06 посилається лише на те, що СЕА ПДВ працює виключно в автоматичному режимі. ДПС України повідомило, що відповідач з метою врегулювання питання щодо збільшення реєстраційної суми правонаступника на підставі показників формули (Енакл) платника, що реорганізується, ДПС проводяться роботи з доопрацювання системи електронного адміністрування ПДВ у частині обрахунку суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, з метою реалізації вимог пункту 200-1.3 ст. 200-1 Кодексу. Після доопрацювання зазначеного механізму відповідна інформація буде опублікована на офіційному веб-порталі ДПС.

Суд звертає увагу, що відсутність програмного забезпечення не може слугувати підставою для неможливості використання ТОВ "Лоріпласт" реєстраційної суми 861081,00 грн. та порушувати його права як суб`єкта господарювання.

Враховуючи вказане вище, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що незабезпечення збільшення у системі електронного адміністрування податку на додану вартість значення суми податку на додану вартість, на яку ТОВ "Лоріпласт" має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, на величину суми 861081,00 грн - є протиправною бездіяльністю Державної податкової служби України.

Зауваження щодо порядку формування вказаної суми податку та її розміру 861081 грн. у відповідача відсутні.

Згідно з ч. 4 ст. 245 КАС України, у випадку, визначеному пункті 4 частини другої цієї статті, суд може зобов`язати відповідача - суб`єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд. У випадку, якщо прийняття рішення на користь позивача передбачає право суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд, суд зобов`язує суб`єкта владних повноважень вирішити питання, щодо якого звернувся позивач, з урахуванням його правової оцінки, наданої судом у рішенні.

Тобто, законодавець наділив суд повноваженнями спонукати суб`єкта владних повноважень до правомірної поведінки, а не вирішувати питання, які належать до функцій і виключної компетенції останнього (дискреційні повноваження).

Як випливає зі змісту Рекомендації № R (80) 2 Комітету Міністрів державам-членам стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних повноважень від 11.03.1980 під дискреційним повноваженням слід розуміти повноваження, яке адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.

Адміністративний суд під час розгляду та вирішення публічно-правових спорів перевіряє, чи рішення суб`єкта владних повноважень прийняте у межах законної дискреції. При цьому, відповідно до правил правозастосування практики Європейського суду з прав людини, суд не може своїм рішенням підмінити рішення суб`єкта владних повноважень.

Тобто, дискреційними є повноваження суб`єкта владних повноважень обирати у конкретній ситуації між альтернативами, кожна з яких є правомірною. Прикладом таких повноважень є повноваження, які закріплені у законодавстві із застосуванням слова "може".

Натомість, у спірних правовідносинах повноваження відповідача не є дискреційні, оскільки відповідач не наділений повноваженнями за конкретних фактичних обставин діяти не за законом, а на власний розсуд.

Згідно судової практики Європейського суду з прав людини (рішення по справі "Олссон проти Швеції" від 24.03.1988) запорукою вірного застосування дискреційних повноважень є високий рівень правової культури державних службовців, водночас, суди повинні відновлювати порушене право шляхом зобов`язання суб`єкта владних повноважень, у тому числі колегіальний орган, прийняти конкретне рішення про надання можливості, якщо відмова визнана неправомірною, а інших підстав для відмови не вбачається.

Зокрема, необхідно врахувати правову позицію, висловлену в рішенні Європейського Суду з прав людини від 20.10.2011 у справі "Рисовський проти України", в якому суд зазначив, що принцип "належного урядування", зокрема передбачає, що державні органи повинні діяти в належний і якомога послідовніший спосіб. При цьому, на них покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах. Державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість уникати виконання своїх обов`язків.

Задоволення позовної вимоги щодо зобов`язання Державної податкової служби України збільшити у системі електронного адміністрування податку на додану вартість значення суми податку на додану вартість, на яку ТОВ "Лоріпласт" має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, на 861081 грн, є отриманням судом гарантій на те, що спір між сторонами буде остаточно вирішений.

З урахуванням встановлених по справі обставин, що підтверджуються належними в матеріалах справи доказами, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 242 КАС України, рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

За приписами ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

На підставі викладеного, судова колегія вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, доводи апеляційної скарги спростовані наведеними вище обставинами та нормативно - правовим обґрунтуванням, у зв`язку з чим підстав для скасування рішення суду першої інстанції не вбачається.

Керуючись ст.ст. 243, 250, 308, 310, 315, 316, 321, 322, 325, 329 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В :

апеляційну скаргу Державної податкової служби України залишити без задоволення, а  рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 12 квітня 2021 року - без змін.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку згідно зі ст.ст.328, 329 КАС України.

Головуючий

Полотнянко Ю.П.

Судді

Драчук Т. О.  Ватаманюк Р.В.Джерелоі нформації:
Єдиний державний реєстр судових рішень у формі відкритих даних
http://od.reyestr.court.gov.ua/files/49/070662a9f1e4bf459bc4743bd6f31ef4.rtfУвага! Цей сервіс доступній
у повній версії iplex
Перейти до повної версії iplex

Розгорнути
Згорнути
Документ не має змісту
Сервіс недоступний у гостьовому тарифі
"Звіт про зміни" - сервіс для швидкого ознайомлення зі змінами документа.
Звіт містить тільки змінені абзаці документа у поточній та попередній редакціях із зазначенням доданих та вилучених фрагментів.
Судове рішення включено в список зв`язків, тому що
на це рішення посилаються:
це рішення посилається на:
sud
0
({'type':'15','icon':'313','title':'про визнання протиправною бездіяльності\n','numbers':'600/208/21-а','vid':'постанова','code_sud':'Сьомий апеляційний адміністративний суд','regnum':'98612720','date':'28.07.2021','suddja':'Полотнянко Ю.П.','forma':'адміністративна','modified':'04.08.2021'})