Шукати пов`язані рішення у справі № 9901/294/19


УХВАЛА29 травня 2019 року

Київ

справа №9901/294/19

адміністративне провадження №П/9901/294/19Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду Юрченко В.П., перевіривши позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Веза" (Основний державний реєстраційний номер згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації - 1027739487082; Місцезнаходження: 141190, Московська область м. Фрязіно, проїзд Заводський 6, Російська Федерація; поштова адреса: 61003, Харківська обл., Харків, вул. Короленко, буд. 18, к.3 ) до Президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Рада національної безпеки і оборони України (вул. Петра Болбочана, 8, м. Київ) про визнання рішення протиправним та скасування Указу в частині,ВСТАНОВИВ:28.05.2019 до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов вказаний позов Товариства у якому воно просило визнати протиправними та скасувати Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" №82/2019 від 19 березня 2019 року в частині введення в дію рядка 116 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до ТОВ "Веза";

Підстави позову вмотивовані його незгодою Указом Президента України в частині, що стосується питання Товариства, так як воно чи його керівний склад або кінцевий бенефіціар не мали та не мають на меті порушення державного ладу України.

Вирішуючи питання про прийняття справи до провадження, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини третьої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Судом встановлено, що позовну заяву подано із додержанням вимог, встановлених статтями 160, 161 КАС України та з дотриманням установленого законом строку звернення до суду. Підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Справа підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції відповідно до частини четвертої статті 22 КАС України та в силу вимог статей 257, 266 цього Кодексу підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Також суд, з урахуванням положень частини п`ятої статті 262 КАС України, дійшов висновку про необхідність розгляду справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Керуючись статтями 12, 19, 22, 122, 160, 161, 171, 248, 257, 262, 266 КАС України,УХВАЛИВ:1. Прийняти до провадження позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Веза" до Президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Рада національної безпеки і оборони України про визнання рішення протиправним та скасування Указу в частині.

2. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Веза" до Президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Рада національної безпеки і оборони України про визнання рішення протиправним та скасування Указу в частині.

3. Призначити справу для розгляду по суті в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні 17.07.2019 об 09:30 год. в приміщенні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ, 01029.

4. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Веза" про витребування письмових доказів задовольнити. Витребувати у Ради національної безпеки і оборони України належним чином завірені копії:

- письмові пропозиції з додатками, матеріали та матеріальні носії, які стали підставою для включення ТОВ "Веза" до переліку осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)";

- відповідні матеріали та матеріальні носії відносно участі ТОВ "Веза" у здійсненні терористичної діяльності або діяльності, яка б несла загрозу державній безпеці України чи були б спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету, підриву її безпеки, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров`я населення, порушення унітарного устрою України, цілісності та недоторканості території України в межах державного кордону.

5. Встановити відповідачу/третій особі п`ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для подання відзиву/пояснень на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення/пояснень відповідача/третьої особи, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву/пояснень і доданих до них доказів позивачу.

6. Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачам.

7. Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів позивачу.

8. Повідомити сторони, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

9. Повідомити сторони, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив та заперечення повинні відповідати вимогам частин другої-четвертої статті 162 КАС України.

10. Повідомити сторони, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог статті 94 КАС України, зокрема вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

11. Повідомити сторони, що у разі невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, суд, відповідно до статті 149 КАС України, може застосувати заходи процесуального примусу.

12. Повідомити відповідача/третю особу - суб`єктів владних повноважень про те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суд, відповідно до статті 149 КАС України, може застосувати заходи процесуального примусу.

13. Повідомити сторони, що застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених КАС України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.
Суддя В.П. ЮрченкоДжерелоі нформації:
Єдиний державний реєстр судових рішень у формі відкритих даних
http://od.reyestr.court.gov.ua/files/41/c313d503290d5659360b44fe6682b8a5.rtfУвага! Цей сервіс доступній
у повній версії iplex
Перейти до повної версії iplex

Розгорнути
Згорнути
Документ не має змісту
Сервіс недоступний у гостьовому тарифі
"Звіт про зміни" - сервіс для швидкого ознайомлення зі змінами документа.
Звіт містить тільки змінені абзаці документа у поточній та попередній редакціях із зазначенням доданих та вилучених фрагментів.
Судове рішення включено в список зв`язків, тому що
на це рішення посилаються:
це рішення посилається на:
sud
0
({'type':'15','icon':'313','title':'про прийняття справи до провадження\n','numbers':'9901/294/19','vid':'ухвала суду','code_sud':'Верховний Суд (Касаційний адміністративний суд)','regnum':'82079328','date':'29.05.2019','suddja':'Юрченко В.П.','forma':'адміністративна','modified':'05.06.2019'})